Prikkelarm vervoer voor psychiatrische patiënten

BAS is een ISO-gecertificeerde ambulanceorganisatie gespecialiseerd in nationaal en internationaal patiëntenvervoer in opdracht van alarmcentrales en ambulancediensten. Daarnaast verrichten we huisartsenvervoer voor verschillende huisartsenposten. De vervoersindicaties zijn vaak divers en we zien de laatste jaren een toename van het psychiatrisch vervoer. Zo halen wij regelmatig psychiatrische patiënten op in het buitenland. De psychiatrisch patiënt kent nu eenmaal geen “grenzen”.

Oog voor de psychiatrische patiënt

Al langere tijd hebben we binnen BAS sterk het gevoel dat het psychiatrisch vervoer onvoldoende gericht is op deze bijzondere patiëntengroep en eigenlijk minder thuishoort in een somatisch ingerichte ambulance. Elders in het land zijn vergelijkbare initiatieven geïntroduceerd, maar ook hier zien we een echte ambulance, voornamelijk somatisch ingericht, met nog te weinig oog voor de psychiatrische patiënt.

Prikkelarme omgeving

Geruime tijd geleden hebben we daarom besloten een crisisauto in te richten speciaal voor de psychiatrisch patiënt. Centraal staat de prikkelarme omgeving aangevuld met sedatie- en fixeermogelijkheden (conform LPA 8). Daarnaast beschikt deze crisisauto over zuurstof en saturatiebewaking. Onderdeel van de prikkelarme omgeving is onder andere stoelverwarming, rustige kleuren en mogelijkheid voor muziek.

Bijkomend voordeel is dat naast de patiënt, verpleegkundige en chauffeur er nog 3 extra personen mee kunnen reizen.  De buitenkant van ons voertuig kent geen ambulance-striping, is voorzien van geblindeerde ramen en is niet herkenbaar als een ambulance.

Privacy en passende zorg staat centraal

Dit vervoer noemen wij het psychiatrisch crisisvervoer. Door gebruik te maken van SOSA/AvA ambulanceverpleegkundigen en/of psychiatrisch verpleegkundigen en ambulancechauffeurs spelen we in op de groeiende behoefte aan verdere specialisatie van deze vervoersvorm.

We merken dat er de laatste tijd ontwikkelingen gaande zijn waardoor het psychiatrisch vervoer een speciale plaats krijgt binnen de ambulancezorg. Door onze ervaring met het internationale psychiatrisch vervoer denken we een positieve bijdrage te kunnen leveren aan deze ontwikkelingen.

Op dit moment zijn we in overleg met verschillende psychiatrische instellingen om de zorg van het terughalen van hun “weglopers” te verzorgen. Tevens zijn wij met enkele ambulancediensten in overleg om, als onderaannemer, hun medisch geïndiceerde psychiatrisch vervoer uit te voeren.

Adresgegevens
Canadaweg 1A4661 PZ Halsteren