Ondersteuning van het regionale ambulancevervoer

BAS draagt bij aan de paraatheid van een groot aantal Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) door op ad hoc of projectbasis ambulances beschikbaar te stellen.

Hulp bij paraatheidsuitdagingen

Deze ambulancezorg wordt voornamelijk door de RAV ingehuurd voor besteld ziekenvervoer. Zowel voor een enkelvoudig (buitenregionaal) B-vervoer of op projectbasis. Op momenten van grote drukte, ongewenste tijdstippen voor buitenregionaal vervoer en ander paraatheidsuitdagingen biedt BAS ruimte door het besteld vervoer uit te voeren voor de RAV. Op projectbasis is het mogelijk een ambulance te reserveren voor een langere periode, waarbij de inzet gegarandeerd is voor de betreffende RAV.

Differentiatie van zorg

Op deze dienstverlening vindt differentiatie van zorg plaats. De RAV heeft de mogelijkheid zowel ambulances in te zetten op BLS niveau als op ALS niveau. Voor BLS niveau geldt dat de begeleiding ruime ervaring heeft met besteld ziekenvervoer, minimaal verpleegkundige niveau 4 is en een speciale training ambulancezorg heeft gevolgd. De bemanning van de ambulance op ALS niveau zijn altijd gekwalificeerde SOSA ambulancehulpverleners. BAS beschikt voor deze dienstverlening over volledig ingerichte ALS ambulances.

Met het oog op doelmatigheid, betrouwbaarheid en kostenbeheersing is BAS met deze dienstverlening een prima partner voor de Regionale Ambulance Voorziening.

Adresgegevens
Canadaweg 1A4661 PZ Halsteren